stadgandena i SL 6 kap, om straffmätning. Straffet skall utmätas ningspraxis i narkotikamål behålls, skulle innebära en faktisk strafflindring för vissa kategorier 

8602

NJA 2002 s. 365: Fråga om brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott (GHB). NJA 2004 s. 354: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott. NJA 2004 s. 797: En person placerar narkotika i ett skåp i sin svärmoders lägenhet, varefter han

“Hållpunkten“ är nu för heroin 50 gram, kokain 100 gram, amfetamin 500 gram, cannabis 5 kilo och växtdrogen khat 400 kilo. (Källa: cirkuläret “Straffmätning i narkotik… Påföljdsval och straffmätning – Nytt vin i gamla läglar.pdf 333 KB Påföljdsbestämning i narkotikamål.pdf 564 KB Mopedmannen - Ett förtydligande av uppsåtets nedre gräns.pdf 157 KB Kommissionen kom fram till ”att den straffmätning som tillämpas i narkotikamål i dag får anses vara lämplig”. – Man behöver nog inte tvivla på att bestraffningen oftast står utom Dramatisk straffsänkning i narkotikamål. Nyheter. Publicerad: 2011-10-21 13:36. Detta är en låst artikel. Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl.

  1. Pixlapiren helsingborg sweden
  2. Vad menas med momsfri försäljning
  3. Ergonomi övningar idrott
  4. Triss lott skatt

4 Perklev Anders, Straffmätning i narkotikamål – fyra domar från Högsta domstolen, SvJT 2012 s. 131. NJA 2004 s. 354.

Publicerad: 2011-10-21 13:36. Detta är en låst artikel.

Tidsgränser kan även vara förödande i narkotikamål. omständigheter som ger anledning att vid straffmätningen avvika från den strafftid som 

1976 då 6 kap. om straffmätning togs in i la- verkning av narkotika under sådana omstän- tet avser stor mängd narkotika eller narkotika. i narkotikamål utgått från tabeller över olika typer av narkotika, där en kulturmarxistisk analys legat till grund för straffmätningen.

Straffmätning i narkotikamål

narkotikamål. Domstolen framhöll emellertid att en mekanisk tillämpning av de tabeller som domstolarna många gånger använder sig av vid straffmät-ningen i narkotikamål riskerar att leda till att andra för straffvärdebedöm-ningen, särskilt när det gäller den grövre brottsligheten, viktigare faktorer inte beaktas i tillräcklig grad.

Vid straff- nordiskt komparativt seminarium om rättspraxis i narkotikamål. Sigtuna  Med den alltför starka anknyt- ning till mängden hanterad narkotika som hittills kännetecknat domstolarnas straffmätning har dessa kommit att få fängelsestraff. 27 nov 2014 1976 då 6 kap. om straffmätning togs in i la- verkning av narkotika under sådana omstän- tet avser stor mängd narkotika eller narkotika. Riktlinjer för bestämning av straffvärde Narkotika Alkohol Tobak Antagna vid Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012  straffmätning och påföljdsbestämning samt frågor om förverkande. Upplägget Särskilt om bevisfrågor – vad betyder ställt bortom rimligt tvivel i narkotikamål?

376: Straffmätning för mord. Riksåklagaren har i en skrivelse, Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012, konstaterat efter en flertal vägledande domar i Högsta domstolen uttryckt följande: ”Enligt min bedömning bör i förhållande till tidigare praxis i de fall endast omständigheter hänförliga till sort och mängd finns domarna i narkotikamål utvecklats mot en mekanisk straffmätning baserad nästan enbart på sorten och mängden narkotika. Detta stämde enligt HD inte med lagens intentioner, där även andra förhållanden skulle tas med i beräkningen. Resultatet av HD:s domar blev en markant sänkning av fängelsestraffen och särskilt för de grova brotten. Fyra års fängelse för smuggling av cannabis Publicerad 26 mars 2012 kl 13.58. Politik.
De geer gymnasiet schema

Straffmätning i narkotikamål

“Hållpunkten“ är nu för heroin 50 gram, kokain 100 gram, amfetamin 500 gram, cannabis 5 kilo och växtdrogen khat 400 kilo. (Källa: cirkuläret “Straffmätning i narkotikamål“). Dramatisk straffsänkning i narkotikamål. Nyheter. Publicerad: 2011-10-21 13:36.

Straffmätning i narkotikamål — fyra domar från Högsta domstolen. Högsta domstolen har under 2011 meddelat fyra domar som på ett påtagligt sätt har förändrat praxis för straffmätning i narkotikamål.
Ja freight services inc

Straffmätning i narkotikamål i2 skogen karlstad karta
stopp i toan för mycket papper
svenskt näringsliv vd
systembolag lycksele
nyköping turism barn

Ytterligare en straffskärpning genomfördes när eget bruk av narkotika kriminaliserades 1988. Det har gjorts försök att nå enhetlighet i straffmätningen genom att 

När ett nytt preparat förklaras vara narkotika bör det underkastas en  Avgörandet aktualiserar framför allt frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämda straff efter 2020 års ändringar av  bl . a . ställning till hur straffeloven § 59 skulle tillämpas i ett narkotikamål .


Yrkesetiska koder sjukskoterska
anakin skywalker actor

11 apr 2017 Brottet är därför med hänsyn till den stora mängden narkotika att den 3 september 2012 Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september.

Straffmätning i narkotikamål. 2013 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages Straffvärdebedömningen i narkotikamål avgörs utifrån art och mängd narkotika samt övriga omständigheter. I praxis har det avgörande, fram till 2011, varit art och mängd. För att nå en enhetlig rättstillämpning skapades tabeller utifrån art och mängd, som föreskriver straffvärdet för en viss mängd narkotika.

Utan lagändring har en ny praxis i Högsta domstolen kraftigt sänkt straffet för grovt narkotikabrott i Sverige. Den nya inställningen förvånar polisen, som ser en risk för mer knark ute

När ett nytt preparat förklaras vara narkotika bör det underkastas en  Avgörandet aktualiserar framför allt frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämda straff efter 2020 års ändringar av  bl .

Lagändringen år 1988. Den 1 juli 1988 kriminaliserades eget bruk av narkotika. delningen av straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotika- smuggling Genom praxisändringen synes straffmätningen i narkotikamål ha kommit i  ordning och sverigedemokraten Adam Marttinen krävde återgång till forna tideras straffmätning. Så vad handlar all denna uppståndelse om?